0

دریچه خطی 30 درجه

از جنس آلومینیوم ، هدایت هوای با زاویه 30 درجه، مناسب جهت عملکرد رفت انواع دستگاه هواساز و کولر، به صورت یک طرفه و دو طرفه

دریچه خطی 0 درجه

از جنس آلومینیوم ، هدایت هوای با زاویه 0 درجه (مستقیم) ، مناسب جهت عملکرد رفت انواع دستگاه هواساز و کولر

دریچه خطی چند جهته

از جنس آلومینیوم ، پرتاب باد به صورت دو طرفه و سه طرفه (مستقیم، چپ و راست) ، مناسب جهت عملکرد رفت انواع دستگاه هواساز و کولر

دریچه اسلوت

دریچه خطی اسلوت

از جنس آلومینیوم ، قابل ساخت به صورت طویل (5متر)، قابلیت تنظیم جهت و شدت پرتاب باد، قابل ساخت از یک تا 10 شیار

دریچه خطی طرح اسلوت

از جنس آلومینیوم ، قابل ساخت به صورت طویل (5متر)،  قابل ساخت از یک تا 10 شیار، شکیل و مقرون به صرفه

پلنیوم باکس دریچه اسلوت

قابل ساخت در ابعاد مختلف، تعداد خروجی دلخواه، دارای عایق الاستومریک