0

دریچه دیواری چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، در شکل و طرح های متنوع و گوناگون، دارای روکش مخصوص جهت بستن مسیر هوا، رنگ های متنوع

دریچه بازدید فنکوئل چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، در شکل و طرح های متنوع و گوناگون، قابلیت تعبیه شیار هوای برگشت، رنگ های متنوع

دریچه خطی چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، ابعاد متنوع و گوناگون، رنگ های متنوع

دریچه سقف روشنایی چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، ابعاد متنوع و گوناگون، رنگ های متنوع

دریچه‌های فانتزی چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، ابعاد متنوع و گوناگون، رنگ های متنوع

دریچه‌ بازدید چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، ابعاد متنوع و گوناگون، رنگ های متنوع، مخصوص درب شیرآلات و تاسیسات

دریچه‌های گرد چوبی

طراحی و ساخت توسط دستگاه CNC، روکش از بهترین رنگ پلی اورتان، ابعاد متنوع و گوناگون، رنگ های متنوع